Línies de treball

1. Construcció d'un Centre de Recursos: Creació d'un portal virtual que ofereixi informació sobre els diferents agents de l'ecosistema comunicatiu mediterrani, enllaços i informacions en tres àrees principals:


a. Comunicació a la Mediterrània;
b. Comunicació per a la cooperació internacional;
c. Comunicació per als drets humans i la governabilitat democràtica;
d. Comunicació per a la pau i la resolució de conflictes;
e. Gènere i comunicació a la Mediterrània;


2. Networking: Conformació de la Xarxa de centres de formació i recerca en comunicació, organitzacions gremials i professionals dels mitjans de la Mediterrània per:


a. Alimentació del portal
b. Seminaris-Jornades sobre el paper dels mitjans, els centres formatius i els professionals de la comunicació en la construcció mediterrània.
c. Investigacions conjuntes i recerca de recursos.

 

3. Sistema d'indicadors "Mitjans i desenvolupament basat en els drets humans": Posar en marxa un sistema d'indicadors, recollida d'informació i elaboració d'informes periòdics que permeti la monitorització, l'avaluació i l'elaboració de propostes d'intervenció en els àmbits de llibertat de expressió, polítiques públiques de comunicació, responsabilitat social dels mitjans, transició a la societat de la informació i bretxa digital a nivell regional mediterrani.

4. Difusió del coneixement: Traducció i distribució de documents de referència i investigacions, informes i congressos sobre aspectes específics de l'ecosistema comunicatiu mediterrani, la comunicació per al desenvolupament i el canvi social, els drets a la informació, la comunicació i el ciberespai en el marc de la xarxa i les relacions de partenariat.


5. Formación: professional, a través de congressos, seminaris, conferències i tallers i acadèmica, especialment a través del Màster en Mediació Intermediterrània (MIM) impartit per: Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya), Universitat Ca'Foscari de Venècia (Itàlia) i Universitat Paul Valéry de Montpeller (França);
OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James

 

 

OMEC | Edifici I | Campus de la UAB | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Teléfono: (+34) 93 581 3160 | Fax: (+34) 93 581 2005 | E-mail: ob.mec@uab.cat