Comunicació pel desenvolupament

“[La comunicació pel desenvolupament és] un procés social basat en el diàleg, que fa servir una àmplia gamma d'eines i mètodes. Té a veure amb la recerca de canvis en diferents nivells, incloent com escoltem, com generem confiança, construïm polítiques, debatem i aprenem per un canvi sostingut i significatiu ”.

Aquesta és la definició de Comunicació pel Desenvolupament que el PNUD va aprovar l'any 2006, al Congrés Mundial sobre Comunicació pel Desenvolupament. La proposta reflexiona a l'entorn del fet que un sistema comunicatiu transparent i accessible és necessari per assolir i mantenir els processos de desenvolupament, d'assoliment dels drets humans i de millora de la governabilitat.

Entenem la comunicació pel desenvolupament com un procés en el que han d'haver-hi implicats:

•  la societat civil, com a protagonista del discurs que recull les seves inquietuds i necessitats;

•  els mitjans de comunicació, públics, privats o comunitaris;

•  els professionals dels mitjans, ja sigui individualment o col·lectiva, a través de sindicats i organitzacions;

•  els poders públics, que han de facilitar l'accés de totes les veus als mitjans i han de garantir el dret de la ciutadania a rebre informació veraç i de qualitat, així com el dret a la lliure expressió.


OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James